Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода


Роковини однієї з найбільших за всю історію ядерної енергетики катастроф
18 квітня 2013

Керівницт­вом Уп­равління взя­то участь у віде­окон­фе­ренції „26 квітня 2013 ро­ку - 27 ро­кови­ни від дня Чор­но­биль­ської ка­таст­ро­фи". Віде­окон­фе­ренцію про­веде­но на ви­конан­ня до­ручен­ня Прем'єр-міністра Ук­раїни від 01.04.2013№13422/0/1-13 відповідно до графіка про­веден­ня віде­окон­фе­ренцій для роз'яс­нення та об­го­ворен­ня пріори­тетів уря­дової політи­ки, цілей і змісту соціаль­но-еко­номічних ре­форм у ІІ квар­талі 2013 ро­ку. Захід про­веде­но в Дніпро­пет­ровсь­ко­му регіональ­но­му інсти­туті дер­жавно­го уп­равління Національ­ної ака­демії дер­жавно­го уп­равління при Пре­зиден­тові Ук­раїни.

 

Цитата дня

Хватайте планету, пока она не схватила вас, вторгайтесь, бурите ее, убивайте ее змей, травите ее животных, запруживайте ее реки, засевайте ее поля, очищайте ее воздух, добывайте ее руду, выжимайте из нее все соки, кромсайте ее, а когда возьмете все, что...

Мы на карте

Фото дня

_20121029_1747831485.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada