Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода


З чистим довкіллям вітаємо весну
22 квітня 2013

В рам­ках Дня довкілля Дер­жавним уп­равлінням охо­рони нав­ко­лишнього при­род­но­го се­редо­вища в Дніпро­пет­ровській об­ласті та його струк­турни­ми підрозділа­ми ор­ганізо­вано та про­веде­но су­бот­ник з бла­го­уст­рою на закріпле­них за Уп­равлінням при­лег­лих те­риторіях з ме­тою їх раціональ­но­го ви­корис­тання, на­леж­но­го ут­ри­ман­ня та охо­рони, ство­рен­ня умов що­до за­хис­ту і віднов­лення спри­ят­ли­вого для життєдіяль­ності лю­дини довкілля.

Фахівці Кри­ворізь­ко­го регіональ­но­го відділу ОНПС Уп­равління ра­зом з Ніко­поль­ським осе­ред­ком ВЕЛ взя­ли участь у при­биранні бе­рего­вої лінії (дам­ба) в районі пар­ку ім. Пушкіна м. Ніко­поль.

Про­веден­ня за­ходів, прис­вя­чених "Дню довкілля" має ве­лике еко­лого-ви­хов­не зна­чен­ня, нап­равле­них на пок­ра­щен­ня  довкілля Дніпро­пет­ровсь­ко­го регіону.

Документ повністю:
Скачать этот файл (DSC05345.JPG) DSC05345.JPG [ ] 1879 Kb
Скачать этот файл (DSC05362.JPG) DSC05362.JPG [ ] 2079 Kb
Скачать этот файл (DSC05397.JPG) DSC05397.JPG [ ] 2066 Kb
Скачать этот файл (DSC05404.JPG) DSC05404.JPG [ ] 2222 Kb
Скачать этот файл (DSC05406.JPG) DSC05406.JPG [ ] 1977 Kb
 

Цитата дня

"Природа во всем действует постепенно, и больше тайно, чем открыто. Отношения и влияния везде глубже и проще, чем кажутся при своем разнообразии, простираются удивительно далеко и чреваты последствиями" (Риттер К.)

Мы на карте

Фото дня

_20121029_1766661541.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada