Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода


Анкетування

Ша­новні відвіду­вачі на­шого веб-сай­ту!


Пи­тан­ня охо­рони довкілля на да­ний час є особ­ли­во ак­ту­аль­ни­ми для всіх, то­му що від цього за­лежить здо­ров'я та ком­форт­не про­живан­ня кож­но­го з нас.

Для виз­на­чен­ня проб­лем і нап­рямів пок­ра­щан­ня ста­ну нав­ко­лишнього при­род­но­го се­редо­вища про­понуємо Вам, відповісти на пи­тан­ня ан­ке­ти.

Ваші відповіді бу­дуть вра­ховані для прий­нят­тя відповідних рішень у май­бутньому.

 

АНКЕТА
1. В якому населеному пункті Ви мешкаєте?

Пожалуста ответьте на вопрос.
2. Які негативні чинники (наявність промислових підприємств, звалища відходів, інше), на Вашу думку, найбільше впливають на навколишнє середовище біля Вашого помешкання (за можливості конкретизуйте)?

Пожалуста ответьте на вопрос.
3. Які заходи Ви б запропонували, щоб зменшити або вирішити екологічну (і) проблему (и)?

Пожалуста введите ответ.
4. Чи є необхідність в отриманні суб’єктами господарювання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на опалювальні котли малої потужності (менше 50 кВт) або краще внести зміни в законодавство України та перевести дане обладнання на єдиний податок?

Пожалуста ответьте на вопрос.
5. Які підприємства, на Вашу думку, зобов’язані встановити системи автоматизованого екологічного моніторингу стану довкілля?

Пожалуста ответьте на вопрос.
6. Як ви ставитесь до запланованого будівництва сміттєпереробного комплексу на території Дніпропетровської області?

Пожалуста ответьте на вопрос.
7. Які заходи Ви вважаєте найдієвішими для поліпшення стану озеленення в Вашому районі?

Пожалуста ответьте на вопрос.
8. Які об’єкти природно-заповідного фонду (заповідник, заказник, природний парк, дендрологічний парк, ботанічний сад, територія з унікальним природним комплексом, парк - пам'ятник садово-паркового мистецтва, інше) знаходяться в Вашому населеному пункті або поблизу нього?

Пожалуста ответьте на вопрос.
9. Які заходи, на Вашу думку, необхідно впроваджувати для збільшення відсотку заповідності?

Пожалуста введите ответ.
10. Як можливо вплинути на пожежонебезпечну ситуацію в районі Вашого мешкання в літньо- осінній період?

Пожалуста введите ответ.
11. Чи бажаєте Ви стати членом громадської екологічної організації або, якщо Ви Вже входите до її складу, то якої саме?

Пожалуста ответьте на вопрос.
12. Чи здійснюється просвітницька діяльність з питань охорони довкілля у Вашій установі (за місцем роботи, навчання) та по місту Вашого мешкання?

Пожалуста ответьте на вопрос.
13. З яких джерел (друковані ЗМІ, радіо, телебачення, інше) Ви отримуєте інформацію про стан довкілля, екологічні проблеми тощо?

Пожалуста введите ответ.
14. Які засоби екологічної просвіти, на Вашу думку, найбільш ефективні (друковані видання, бігборди, ролики, сайти, лекції, інше)?

Пожалуста введите ответ. 

Цитата дня

Состоя на восемьдесят процентов из воды, глупо не бороться за чистоту того, что пьёшь

Мы на карте

Фото дня

_20121029_1077063075.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada