Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода


Проведено засідання колегії Дніпропетровської облдержадміністрації
29 березня 2013

Цього ж дня керівницт­вом Уп­равління взя­то участь у засіданні ко­легії Дніпро­пет­ровсь­кої об­ласної дер­жавної адміністрації з розг­ля­ду пи­тань про за­ходи ор­ганів ви­конав­чої вла­ди та місце­вого са­мов­ря­дуван­ня що­до ви­конан­ня За­кону Ук­раїни „Про адміністра­тивні пос­лу­ги" та пок­ра­щен­ня бізнес-кліма­ту в Дніпро­пет­ровській об­ласті; про ро­боту зі звер­нення­ми гро­мадян у 2012 році та підви­щен­ня її ефек­тивності у 2013 році; про стан ви­конан­ня роз­по­ряд­ження Кабіне­ту Міністрів Ук­раїни від 11.09.10 №1609-р „Про зат­верд­жен­ня пла­ну невідклад­них за­ходів що­до по­гашен­ня за­бор­го­ваності із за­робітної пла­ти" та по­гашен­ня за­бор­го­ваності зі спла­ти внесків до Пенсій­но­го фон­ду Ук­раїни та ін. Засідан­ня про­веде­но в Дніпро­пет­ровській обл­дер­жадміністрації.

 

Цитата дня

Крупные катастрофы, уже разорившие и продолжающие разорять современный мир, происходят от нежелания человека считаться с законами природы, от нежелания понять, что голод нельзя утолить, опустошая землю (Ж. Дорст)  

Мы на карте

Фото дня

_20120625_1346096281.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada