Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода


Розпочато підготовку виїзного засідання Комітету Верховної ради України стосовно вирішення проблем у сфері охорони довкілля Дінпропетровського регіону
24 січня 2013

Керівницт­во Уп­равління взя­ло участь у на­раді з пи­тан­ня ор­ганізації ви­конан­ня до­ручен­ня го­лови обл­дер­жадміністрації що­до підго­тов­ки ма­теріалів на виїзне засідан­ня Коміте­ту Вер­ховної Ра­ди Ук­раїни з пи­тань еко­логічної політи­ки, при­родо­корис­ту­ван­ня та ліквідації наслідків Чор­но­биль­ської ка­таст­ро­фи в І квар­талі 2013 ро­ку в м. Кри­вому Розі. На­рада відбу­лась в Дніпро­пет­ровській об­ласній дер­жавній адміністрації.

 

Цитата дня

Окружающая среда - то, во что превращается природа после реализации крупных инвестиционных проектов (Сергей Нехаев)    

Мы на карте

Фото дня

_20121029_1219607510.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada