Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода


Обласній екологічній газеті "Екологія Придніпров'я" 2 роки

26.12.12 вий­шов ос­танній, у 2012 році, подвій­ний но­мер об­ласної щомісяч­ної га­зети "Еко­логія Придніпров'я" - спіль­но­го про­ек­ту Дер­жуправління та га­зети "Зо­ря-об­ласть". Висвітлен­ня проб­лем довкілля в пресі ду­же тісно пов'яза­не з ува­гою суспіль­ства са­ме до еко­логічних проб­лем. Цей зв'язок до­пома­гає го­вори­ти про їх взаємовп­лив. На сторінках га­зети впро­довж ро­ку меш­канці Дніпро­пет­ровщи­ни оз­найом­лю­вались із діяльністю підприємств, які є найбіль­ши­ми заб­рудню­вача­ми нав­ко­лишнього се­редо­вища Дніпро­пет­ровсь­ко­го регіону, дізна­вались по ак­ту­альні регіональні но­вини, в руб­риці "За­питуй­те-відповідаємо" от­ри­мува­ли відповіді на пи­тан­ня в еко­логічній сфері, ко­рис­ту­вались прак­тични­ми ко­рис­ни­ми по­рада­ми та от­ри­мува­ли ба­гато іншої ціка­вої інфор­мації з еко­логічної те­мати­ки.

 

Цитата дня

"Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь, чему учиться" (Леонардо да Винчи)

Мы на карте

Фото дня

_20121029_1268633534.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada